Tilbage til oversigten

H. P. Prior


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: H. P. Prior
Titel: Skibsreder

Født: 1813
Død: 1875

Afd.: A 146

Beskrivelse:Året 1867 blev bestemmende for Vartov Strandmarks
senere skæbne.
Direktør i "Det forenede Damskibsselskab"
Hans Peter Prior, der boede til leje hos
dampmøller J.P.F Ekman, besluttede at købe Ny Vartov
med hele det nord for Gammel Vartov beliggende areal.
Han så, at arealets beliggenhed indebar rige muligheder,
og tanken om en fiskerihavn blev snart opgivet til
fordel for en transporthavn, og H.P. Prior overdrog sønnen
Johannes Prior, der var skibsinspektør i D.F.D.S., at
udforme projektet. I juli 1869 blev anlægget til den
nuværende Tuborg Havn påbegyndt.
H. P. Prior

Tilbage til oversigten