Tilbage til oversigten

H.I.G. Schierbeck


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: H.I.G. Schierbeck
Titel: Landsfysikus

Født: 1847
Død: 1911

Afd.: B 918

Beskrivelse:Hans Jacob Georg Schierbeck var
først i gartnerlære og bevarede
hele livet sin interesse for havevæsen.
Han blev student i 1870 og cand. med.
i 1876. Efter at have været kandidat på
Frederiks Hospital rejste han i 1876 til
Paris for at studere kirurgi og opholdt
sig der til 1879. Fra 1880 til 1882 var h
an reservekirurg på Frederiks Hospital.
Da Hans Jacob Georg Schierbæk i 1883 var
blevet landsfysikus i Reykavik, indførte
han antiseptikken på Island, hvor han i
det hele fik betydning for lægevæsenets
udvikling. I 1885 stiftede han Det islandske
Haveselskab. Han udnævntes til landsfysikus
for Sjællands nordre landsfysikus i 1895 og
valgtes i 1903 til formand for Foreningen
af Fysici. 
 
H.I.G. Schierbeck

Tilbage til oversigten