Tilbage til oversigten

Gotfred Rode


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Gotfred Rode
Titel: Højskoleforstander

Født: 1830
Død: 1878

Afd.: C 1769

Beskrivelse:Gotfred Rode levede de første barneår i Vallø.
I 1864 blev han magister og to år senere doktor.
Gotfred og Margrethe Rodes hjem med de to små
sønner Ove og Helge blev centrum for en stor
vennekreds af grundtvigianere og nationalliberale.
Gotfred RodeRelieffer: 1. Formentlig udført af V. Bissen. 2 Ud

Tilbage til oversigten