Tilbage til oversigten

Frederik Vilhelm greve Sponneck


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Frederik Vilhelm greve Sponneck
Titel: Gesandt

Født: 1842
Død: 1921

Afd.: C 2102

Beskrivelse:Frederik Wilhelm Sponneck blev student 1861
og cand. jur. i 1869. Ved den fransk-tyske
krigs udbrud opholdt han sig i Tyskland,
men han rejste straks til Frankrig, hvor
han meldte sig til hæren og ansattes som
kaptajn ved 18' armékorps rytterdivision.
Han deltog i kampene ved Loire og deltog i
general Bourbakis tilbagetog. I 1871 vendte
han tilbage til Danmark og indtrådte samme år
i udenrigstjenesten. Dette blev begyndelsen
til en lang diplomatisk karriere indtil 1912,
hvor hans meget konservative og nærmest
reaktionære indstilling medførte, at daværende
udenrigsminister W. Ahlefeldt-Laurvig fik ham
til at søge sin afsked.  
Frederik Vilhelm greve Sponneck

Tilbage til oversigten