Tilbage til oversigten

Eva Elisabeth Moltesen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Eva Elisabeth Moltesen
Titel: Forfatterinde

Født: 1872
Død: 1934

Afd.: C 2059

Beskrivelse:Eva Elisabeth Moltesen, født i Finland i 1887,
blev student i Helsingfors i 1890 og tog magistergrad
med zoologi som hovedfag med henblik på at virke som
lærer i den finske folkehøjskole. Under et studieophold på
Askov traf hun sin tilkommende mand, dr. phil. Laust Moltesen.
Eva Elisabeth Moltesen

Tilbage til oversigten