Tilbage til oversigten

Erik Sparre Schou


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Erik Sparre Schou
Titel: Professor

Født: 1874
Død: 1928

Afd.: F 5006

Beskrivelse:Erik Sparre Schou blev student
fra Sorø Akademi og påbegyndte det
polytekniske studie, men tog
magisterkonferens i matematik i 1897.
Han blev i 1898 ansat ved A/S Atlas.
Han var en habil tekniker, og navnlig
var hans evner som beregner værdsat.
I 1915 ansattes han ved Polyteknisk
Læreanstalt som docent i maskinlære og
i 1917 omdannedes stillingen til et
professorat. Han bestred en række
tillidsposter, blandt andet var
han formand for De forenede Jernstøberier.
Erik Sparre SchouMonument: Formentlig Carl Brummer

Tilbage til oversigten