Tilbage til oversigten

Erik Bennike


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Erik Bennike
Titel: Frihedskæmper

Født: 1918
Død: 1945

Afd.: F 5324

Beskrivelse:Erik Bennike var "født" til en officers-karriere og sluttede sin militære uddannelse som nr. 1 på
officersskolen og blev premierløjtnant.

I skuffelse over ikke at have få et lov til at forsvare fædrelandet i 1940 begyndte Erik Bennike
at læse til bygnings-ingeniør.

Den 29. august 1943 gik Erik Bennike og hans far "under jorden" og medvirkede til at bistå
jøders transport til Sverige. I efteråret 1943 oprettedes den illegale modstandsorganisation
"Polyteknikerafdelingen", og ledende i dette arbejde var Erik Bennike og Svend Erik Mikkelsen.
Erik Bennike

Tilbage til oversigten