Tilbage til oversigten

Eduard Erslev


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Eduard Erslev
Titel: Geograf

Født: 1824
Død: 1892

Afd.: C 2164

Beskrivelse:Edvard Erslev blev privat dimitteret student i1844 og tog i 1850 magisterkonferensen i naturhistorie
og blev samme år adjunkt i Roskilde. I 1856 forflyttedes han til Århus, hvor han i 1869 blev overlærer.
I 1871 tog han sin afsked for at hellige sig sit geografiske forfatterskab. I årene herefter udgav han flere
geografiske værker, og i 1876 fattede han planen til og var medstifter af Det Kgl. Danske Geografiske Selskab.
I 1886 udgav han sit hovedværk: "Jylland. Studier og Skildringer til Danmarks Geografi".
Eduard Erslev

Tilbage til oversigten