Tilbage til oversigten

Cornelius Lorentzen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Cornelius Lorentzen
Titel: Stengården

Født: 1740
Død: 1788

Afd.: Kirkens mur

Beskrivelse:

Inskribtion i kirken mur:

Udødelighedens Haab
hviler her den dødelige Deel af
den agtbare Bonde
salig Cornelius Lorentzen
Selveier af Steengaard
fød i Gientofte 1740
død 1788
I 23 aars Kierligt ægteskab levede han med sin
Gudsfrygtige Hustrue
Johanne Lauritsdatter/
fød i Moerlef 1744 død -----
og velsignedes af Gud i dette Ægteskab
1 søn og 9 døtre som overlevede ham
og hans Søn
Lars Corneliussen
SelvEier af Steengaard
fød 1781 død 1822
 
Da Steengaarden blev hans Eie ved gavmild Herres Haand
fik Manden Lyst og Moed forjog al Trældoms Aand
Med Klogskab og med Flid han stræber sparer sanker
og fandt i Jordens Skiød langt over alle Tanker
Men Læser tæl hans Aar og se hvad Livet er
En Røg en Damp en Taage og hast at søge her
din rigdom udi Gud
Troe og Lærer tal Jesu Troe og Lære
Led stadig udi den saa
døer du vist med Ære.

Cornelius Lorentzen

Tilbage til oversigten