Tilbage til oversigten

Christian Larsen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Christian Larsen
Titel: Nrd. Ellegård

Født: 1861
Død: 1910

Afd.: A 476

Beskrivelse:Peder Pedersen, der ejede Nordre Ellegaard i 1870-erne
og 1880-erne, havde en datter Else, der var gift med
Christian Larsen fra Valby. De arvede i 1888 Nordre Ellegaard.
Christian Larsen blev i 1901 indvalgt i Gentofte Sogneråd
og sad gennem tre perioder som hartkornsejernes eneste
repræsentant i rådet. Det må ikke mindst skyldes hans indsats,
at den kommunale vandforsyning i 1902 førtes frem til Vangede.
Bebyggelsen med parcelhuse startede i midten af 1920-erne,
og fik vejnavne som Ellegårdsvej, Sønderengen og Ellegårdsvænge.
Christian Larsen

Tilbage til oversigten