Tilbage til oversigten

Carl Philip Teller


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Carl Philip Teller
Titel: Professor

Født: 1861
Død: 1909

Afd.: B 970

Beskrivelse:C. Ph. Teller tog polyteknisk
adgangseksamen i 1876 og blev i
1882 cand. polyt. i ingeniørfaget.
Han fik ansættelse ved Københavns
Havnevæsen og deltog i en række
store opgaver. I særlig grad
deltog han i bygningen af
frihavnsanlægget, der blev afsluttet
i 1894. I 1897 blev professoratet
i vandbygningsfagene ledigt, og
C. Ph. Teller blev udnævnt til
professor. I denne stilling udførte
han et stort arbejde med at
modernisere lærestoffet. Hans
forelæsninger var præget af hans
store praktiske erfaring og kendskab
til arbejdets udførelse. Jævnsides
med undervisningsarbejdet udførte
han landet over en række
havnebygningsarbejder. Fra 1901 til
1906 var han medlem af Gentofte
Kommunalbestyrelse, og som formand
for det tekniske udvalg fik han stor
betydning for kommunens tekniske anlæg.
Carl Philip Teller

Tilbage til oversigten