Tilbage til oversigten

Carl Harald Brummer


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Carl Harald Brummer
Titel: Arkitekt

Født: 1865
Død: 1953

Afd.: E 3629

Beskrivelse:Efter endt tømreruddannelse fik Carl Harald Brummer afgang fra Akademiets Arkitektskole i 1896
og fik for sit virke en lang række udmærkelser.

Carl Harald Brummer havde sit gennembrud med Ellestuen i Ålsgårde i 1895. Et frit komponeret
landhus, meget forskelligt fra datidens konventionelle villatype. Det vakte megen opmærksomhed
både ude og hjemme. Ideerne i det var beslægtet med dem, som i de samme år modnedes hos
Nyrup. Videreførelsen af disse ideer gjorde Carl Harald Brummer til een af de førende yngre
arkitekter i den frodige og frigjorte villaarkitektur mellem århundredeskiftet og den første verdenskrig.
Carl Harald Brummer

Tilbage til oversigten