Tilbage til oversigten

Carl David Godfred Rump


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Carl David Godfred Rump
Titel: Højesteretsdommer

Født: 1872
Død: 1940

Afd.: B 1038

Beskrivelse:Carl David Rump blev i 1923 højesteretsdommer.
Som undersøgelsesdommer fik han særligt at
gøre med større bedrageri sager som Cordosasagen,
bankbesvigelser i Aalborg og Roskilde m.v.
Som følge af den autoritet han havde erhvervet
på disse områder, var det naturligt, at han blev
formand for den i 1922 nedsatte kommission til
undersøgelse af den sammenbrudte Landmandsbanks
forhold. Han var medredaktør af "Ugeskrift for
Retsvæsens domssamlinger" og udgav sammen med
andre en række andre domssamlinger.
Carl David Godfred Rump

Tilbage til oversigten