Tilbage til oversigten

Carl Christian Hartz


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Carl Christian Hartz
Titel: Forpagter, Hovmarksgården

Født: 1793
Død: 1859

Afd.: A 17

Beskrivelse:Størstedelen af Bernstorff jordegods var de 163 tdr. land, der lå nord for Jægersborg Allé,
de gamle Mellerup agre. Disse jorde blev først hovmarker under Ibstrup, senere lå de til høslæt
for hestegarden, og i 1777 blev de af A. P. Bernstorff bortforpagtet til generalkrigskommissær
John Brown på Maglegård.
Efter hans fallit overtog hans datter Louise Elisabeth Brown i 1788 forpagtningen af jordene,
som nu kaldtes Hovmarksgården. Det var hende, der lod bygningerne opføre, og det var således
hendes ejendom.
Carl Christian Hartz

Tilbage til oversigten