Tilbage til oversigten

Arent Nicolai Dragsted


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Arent Nicolai Dragsted
Titel: Guldsmed

Født: 1821
Død: 1898

Afd.: D 390

Beskrivelse:Kunsthåndværker Arent Nicolaj Dragsted fødtes i 1821 i Kerteminde.
Arent Nicolaj Dragsted blev sat i guldsmede-lære i sin fødeby. Som svend kom han til København,
hvor han på Kunstakademiet søgte videre uddannelse på tegneskolen med H.V. Bissen og G.F Hetsch
som lærere. Han var en dygtig og selvstændigt arbejdende guldsmed, og særligt hans speciale,
ciselørarbejde, var med rette beundret. Guldhornet, som danske kvinder skænkede Ingemann på hans 70 års
dag og guldkransen til Frederik VII's kiste i Roskilde Domkirke, hører til hans mere kendte værker.
Han døde som oldermand for guldsmedelavet.
Arent Nicolai DragstedPortrætmedaljoner: Anna Bang, Sophus Lindal, Kirst

Tilbage til oversigten