Tilbage til oversigten

Andreas Peter Weis


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Andreas Peter Weis
Titel: Departmentchef

Født: 1852
Død: 1935

Afd.: F 5459

Beskrivelse:

Andreas Peter Weis begyndte efter
sin juridiske eksamen sin karriere
i det offentlige liv som assistent
i Kulturministeriet, hvor han ansattes
i 1878. Efter at være avanceret til
kontorchef, blev han i 1909 konstitueret
chef for Det Kgl. Teater. Fra 1912 til
1921 var han departementschef i
Kulturministeriet med ansvarsområdet,
arkiver, museer, biblioteker og
Det Kgl. Teater. I 1921 ansattes han
som administrator på Akademiet, hvor
han forblev til 1933. Han var levende
interesseret i såvel musik som den bildende
kunst, og han deltog som bestyrelsesmedlem
i bl.a. Glyptoteket, Staten Museum for
Kunst og flere andre. Kunsten var og blev
det, denne særprægede mand indenfor dansk
administration var nært forbundet med.

Andreas Peter Weis

Tilbage til oversigten