Tilbage til oversigten

Andreas Nicolai Hansen


Kirkegård: Gentofte kirkegård

Navn: Andreas Nicolai Hansen
Titel: Grosserer

Født: 1798
Død: 1873

Afd.: A 227

Beskrivelse:Andreas Nicolai Hansen kom i en ung alder på kontoret hos Joseph Hambroe, der hurtigt fik blik
for hans evner, og han udførte forretninger på øerne Guernsey og Jersey samt i London og Kristiania.
Imidlertid etablerede han selv i 1836 sin egen industrielt - merkantile virksomhed under navnet
A. N. Hansen og Co. Han opbyggede sammen med sin svoger og sønner i årene derefter en meget
betydelig virksomhed.
I 1856 valgtes han til formand for Grosserer-Societetets komité og blev medlem af adskillige bestyrelser.
I 1857 var han medstifter af Privatbanken. Han var ejer af flere betydelige gårde som Kokkedal og Øregaard.
Han blev i øvrigt oldefar til Karen Blixen.
Andreas Nicolai Hansen

Tilbage til oversigten